Used Products biedt de terugkoopservice aan tegen een gereduceerd tarief van 4.5% per maand. We bewaren uw product twee maanden.

- Geldige legitimatie is altijd verplicht

- Minimale leeftijd is 18 jaar

- U dient beschikkingsbevoegd te zijn tot de aan te bieden producten

- Onze inkoper heeft het recht uw product niet te accepteren voor een terugkoop optie

-  Aan te bieden producten dienen schoon, werken en compleet te zijn

- De terugkoop periode bedraagt 2 maanden

- Het ophalen dient binnen de afgesproken periode van 2 maanden te gebeuren

- Cliënt/verkoper is verplicht zijn eigendommen zelf op te komen halen

- Alle betalingen dienen contant plaatst te vinden

- Het terugkoop bedrag bestaat uit het door uw ontvangen bedrag, vermeerderd met 4.5% rente per maand

- Indien er producten worden aangeboden afkomstig van diefstal wordt er direct contact opgenomen met de politie

- Na het verlopen van de terugkoop periode van 2 maanden vervalt elke recht op terugkoop

- Verlengen van een terugkoop is niet mogelijk

- Het opnieuw aanbieden van een product, voor een nieuwe terugkoop periode is wel mogelijk

- Het product zal bij een nieuwe terugkoop periode weer opnieuw worden getaxeerd

 
De wijzigingen gelden alleen voor de Nederlandse vestigingen van Used Products.