- U dient minimaal 18 jaar oud te zijn en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot roerende zaken.

- U heeft altijd een geldig legitimatiebewijs nodig, zonder kunnen wij het product niet inkopen.

- De geleverde producten dienen goed werkend en compleet te zijn.

- Bij de afgegeven inkoopsprijs wordt uitgegaan van een werkend product.

- De inkoper van Used Products heeft het recht om uw product(en) niet in te kopen.

- De producten die u aanbiedt moeten schoon, compleet en goed werkend zijn!  Producten met de originele doos en accessoires (lader, afstandsbediening) zijn altijd meer waard!

- Verwijder zelf alle data, wachtwoorden en Icloud e.t.c. voor je ze verkoopt!  Alle producten worden getest!

 

Wij controleren alle goederen middels het serienummer op stopheling.nl Goederen die geregistreerd zijn als gestolen kopen wij onder geen enkele voorwaarde in